Projektai

 

PARTNERIŲ TARPTAUTINĖM MTEPI INICIATYVOMS PAIEŠKA EĮT RENGINIUOSE, SIEKIANT KURTI NAUJAS TEKSTILĖS PRAMONĖS MAŠINŲ IR PRODUKTŲ GAMYBOS TECHNOLOGIJAS

Projekto Nr. S-01.2.1-LVPA-T-844-01-0103

 

UAB "Siuvimo manija" įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms paieška EĮT renginiuose, siekiant kurti naujas tekstilės pramonės mašinų ir produktų gamybos technologijas” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-T-844-01-0103), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę “InoConnect”.

Priemonė: “InoConnect”
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjis – 2022 m. vasaris

 

Projekto tikslas: plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.
Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.).

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti ne mažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį/susitarimą, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

Projekto vykdytojas: UAB "Siuvimo manija"

Bendra projekto vertė: 19 532,34 Eur

Finansuojama projekto dalis: 9.766,17 Eur

Projektas finansuojamas  - Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.